Danny Evans: Revolution and the State - Anarchism in the Spanish Civil War 1936 - 1939

Kjøp
  • kr 299,00

Denne boka analyserer prosessene for revolusjon og statlig gjenoppbygging som fant sted i den republikanske sonen under den spanske borgerkrigen. Den fokuserer på de radikale anarkistene som forsøkte å fremme en revolusjonær agenda på republikansk side. Deres standpunkter og aktiviteter førte til konflikt med lederne for deres egne organisasjoner, som hadde sluttet seg til koalisjonsregjeringens forsøk på å rekonstruere staten etter at den nesten falt sammen i juli 1936. Dette innebar ikke bare deltakelse i styringsorganene, men også i den ideologiske rekonstitueringen av republikken som en patriarkalsk og nasjonal enhet. Forfatter Danny Evans hevder motstanden mot denne prosessen var både bredere og mer ideologisk konsistent enn tidligere antatt, og at den til tross for dens heterogenitet var forent rundt et felles revolusjonært program. Motstanden mot rekonstruksjonen av staten var preget av selve essensen i moderne anarkisme: forståelsen av at statens funksjoner og formål ikke kan endres innenfra. Ved å analysere de radikale anarkistenes kamp i lys av den omstridte prosessen med statlig gjenoppbygging tilfører boka ny relevans til studiet av den spanske revolusjonen.

  • Forfatter: Danny Evans
  • Forlag: PM Press
  • ISBN: 978-18-4935-365-6
  • Format: Heftet
  • Utgivelsesår: 2020
  • Opplag: 1
  • Språk: Engelsk
  • Sideantall: 230
  • Tilstand: Ny og ulest