Tony Wood: Russia Without Putin

Kjøp
  • kr 169,00

Denne boka, med undertittelen Money, Power and the Myths of the New Cold War, er obligatorisk lesning for alle som ønsker å forstå Russlands invasjon av Ukraina. Der Russland under Boris Jeltsin og Vladimir Putins første år som president ønsket å være en del av den liberale USA-ledede blokken av industristater, er situasjonen i dag en ganske annen. Årsakene er blant annet Vestens avvisning av Russlands gjentatte forslag om å bli med i NATO, samt USAs støtte til «fargerevolusjonene» i Georgia i 2003 og Ukraina i 2004. Det var den andre ukrainske krisen i 2014 som forseglet skilsmissen mellom det post-sovjetiske Russland og Vesten, og som banet vei for en ny kald krig. I dag er det nærmest umulig å snakke om Russland uten at tankene går til Vladimir Putin. Mer enn noen annen nasjonal leder personifiserer han sitt eget land i verdens øyne, og han dominerer fullstendig den vestlige mediedekningen av russiske forhold. Men dette fokuset kommer, ifølge forfatter Tony Wood, i veien for en virkelig forståelse av dagens Russland. Vesten er så fiksert på Putin og hans personlighet at vi ikke forstår at han er en eksponent for et system så dypt rotfestet i det russiske samfunnet at det med letthet vil overleve ham. I denne tankevekkende analysen utforsker han de dyptgripende endringene Russland har gjennomgått siden 1991. Han utfordrer flere utbredte antakelser om dagens Russland, han avviser ideen om at Putin representerer et steg tilbake til sovjetisk totalitarisme og argumenterer for at Putins styre bør sees på som en naturlig fortsettelse av Jeltsin-regimet på 1990-tallet. Putin-styrets kjernetrekk – en hensynsløs elite tårnende over et samfunn med ekstreme ulikheter – er i virkelighet en systemisk egenskap som har vart siden kommunismens fall. Wood utfordrer også synet på Russlands utenrikspolitikk, og peker på det grunnleggende tapet av makt og innflytelse som en hovedårsak til et stadig mer anstrengt forhold til Vesten. Tony Wood er en britisk-meksikansk historiker med Russland som hovedfelt.

  • Forfatter: Tony Wood
  • Forlag: Verso
  • ISBN: 978-17-8873-125-6
  • Format: Heftet
  • Utgivelsesår: 2020
  • Opplag: 2
  • Språk: Engelsk
  • Sideantall: 224
  • Tilstand: Ny og ulest