Karl Marx: Kapitalen, andre bok

Buy this
  • kr 229,00

I Kapitalen, andre bok framstiller Karl Marx (1818-1883) kapitalen som et kretsløp. I første fase har kapitalen form av penger som brukes til å kjøpe inn det som trengs til produksjonen, det vil si arbeidskraft og produksjonsmidler. I neste fase er den produktiv kapital, altså selve bruken av arbeidskrafta og produksjonsmidlene til å produsere varer. I tredje fase skal de produserte varene selges, slik at kapitalen igjen får form av penger. Denne utvidelsen av perspektivet i forhold til første bok innebærer blnt annet at tid og rom får en større betydning. Markedene kan befinne seg langt fra produksjonsstedet. Innkjøpene, og spesielt salget, tar tid. Og den tida, sirkulasjonstida, kaster ikke kapitalen noe av seg. Derfor kan profittraten økes gjennom å forkorte denne tida. Kapitalismen vil derfor blant annet revolusjonere transporten, utvikle mer effektive internasjonale betalingsformer og redusere lagerkostnadene. Andre bok gjør det enda tydeligere enn i første bok at for Marx er verdi, merverdi og kapital noe mer enn bare begreper, utformet til bruk i den politiske diskusjonen. Det er sjølstendig virkende krefter som med nødvendighet former den verden vi lever i. Så lenge kapitalismen eksisterer, er det disse kreftene som styrer oss alle.

  • Forfatter: Karl Marx, Harald Minken (oversetter)
  • Forlag: Forlaget Rødt!
  • ISBN: 978-82-8349-010-7
  • Format: Innbundet med smussomslag
  • Utgivelsesår: 2017
  • Opplag: 1
  • Språk: Norsk bokmål
  • Sideantall: 676
  • Tilstand: Ny og ulest