Marianne Marthinsen (red), Stein Ørnhøi (red): Mellom maktene - Norske strategiske interesser

Buy this
  • kr 119,00

Hva vil det bety for Norge når klimaendringene fører til at Nordøst-passasjen eller polhavet blir en av verdens viktigste sjøtransportveier? Hva er status for Norge som energi- og oljeproduserende nasjon, i en verden med økende knapphet på energi? Hva bør være Norges strategi mellom stormakter med ulike interesser, i en verden med økende konfliktnivå? Hva slags forsvar ønsker vi i vår nye geopolitiske situasjon? Dette er spørsmål som blir behandla i denne boka, der Norges strategiske utfordringer settes tydelig på kartet. Her drøftes Norge geopolitisk og ut fra et ressursperspektiv: Klimaendringene vil kunne føre til at vi o løpet av et par år vil flytte fra verdens geografiske utkant til sentrum for den globale handelsøkonomien. Store deler av verdens energiressurser ligger i våre nordområder, og store deler av Russlands enorme produksjon av olje og gass vil bli skipet ut langs norskekysten – dette krever sikkerhetspolitisk årvåkenhet. Denne boka reiser forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål på ny – med utgangspunkt i at de gamle svarene ikke gjelder lenger. Bokas bidragsytere er Kirsti Bergstø, Jon Bingen, Bernt Bull, Ingrid Fiskaa, Alexander Harang, Marianne Marthinsen, Chr. Anton Smedshaug, Ågot Valle, Ingjald Ørbeck Sørheim og Stein Ørnhøi.

  • Forfatter: Marianne Marthinsen (redaktør), Stein Ørnhøi (redaktør)
  • Forlag: Res Publica
  • ISBN: 978-82-8226-002-2
  • Format: Heftet
  • Utgivelsesår: 2008
  • Opplag: 1
  • Språk: Norsk bokmål
  • Sideantall: 205
  • Tilstand: Pent brukt