Jon Elster: Stat, organisasjon, klasse

Kjøp
  • kr 129,00

Stat, organisasjon og klasse er tre nøkkelord i moderne politisk teori. For Jon Elster blir de innfallsporten for en framstilling av noen hovedretninger i politisk filosofi fra Hegel til våre dagers spillteoretikere. Boka gir først en framstilling av Hegels politiske tenkning. I mer enn hundre år har det vært vanlig å erklære Hegel for en «død hund». Men den moderne leser vil oppdage at Hegel oppfattet sin samtid i begreper som er aktuelle nok. Den korporative stat, reform og revolusjon, samfunnsmessig rasjonalitet er problemstillinger som blir behandlet. For de fleste er Hegel mer kjent som forgjenger til Marx. Marxismen er vår tids dominerende filosofi, hevder Elster. Men Marx skrev ikke ned noen samlet politisk teori på samme måte som han ga en systematisk framstilling av sin tids sosialøkonomi. Men her gir Elster en uvanlig tilgjengelig framstilling av Marx´ politiske tenkning. Den siste delen er lagt opp rundt Max Weber og moderne statsvitenskap. Weber er med sin tenkning omkring makt og autoritetsforhold kanskje den mest innflytelsesrike sosiolog i forrige århundre. Denne delen av boka avsluttes med en framstilling av hovedpunktene i moderne spillteori. Har litteraturliste. Forfatter Jon Elster (1940-) er en norsk filosof og samfunnsforsker. Elster var en sentral bidragsyter til PaxLeksikon og har stått bak utgivelser av sosialistiske skrifter, spesielt av Karl Marx, på norsk. Vitenskapelig hører Elster til skolen analytisk marxisme.

  • Forfatter: Jon Elster
  • Forlag: Pax
  • ISBN: 82-530-0732-9
  • Format: Heftet
  • Utgivelsesår: 1976
  • Opplag: 1
  • Språk: Norsk bokmål
  • Sideantall: 141
  • Tilstand: Pent brukt