Hildur Ve: Samfunnet og arbeiderklassen - Parsons' syn på arbeidernes situasjon i lys av marxistisk teori

Kjøp
  • kr 100,00

Denne boka tar for seg den amerikanske sosiologen Talcot Parsons' syn på arbeiderklassens stilling i samfunnet. Forfatteren stiller seg kritisk til Parsons' optimistiske syn på samfunnsutviklingen og kritiserer en del av hans synspunkter. Hildur Ve bruker marxistisk teori og analyse av det amerikanske samfunnet for å underbygge sin kritikk. Hun drøfter også Parsons' eget forhold til marxismen og gjennomgår hans teori om samfunnet som sosialt system. Hun diskuterer hvorfor Parsons' valg av utgangspunkt må føre til et helt annet syn på klasseforholdene enn det marxistiske. Hun drøfter Parsons' framstilling av klasseidentitet og personlighetsutvikling og setter hans synspunkter i sammenheng med marxistisk orienterte diskusjoner omkring disse fenomenene. Denne måten å framstille Parsons' teorier på, gjør dem lettere tilgjengelige, samtidige som den viser det mangesidige ved den amerikanske sosiologens arbeider. Hildur Ve (1929-2014) var en norsk sosiolog og en av kvinneforskningens pionerer.

  • Forfatter: Hildur Ve
  • Forlag: Universitetsforlaget
  • ISBN: 82-00-02410-5
  • Format: Heftet
  • Utgivelsesår: 1977
  • Opplag: 1
  • Språk: Norsk bokmål
  • Sideantall: 81
  • Tilstand: Pent brukt