Harald Berntsen: Den historiske materialismen og dens historiske betingelser

Buy this
  • kr 129,00

Denne boka er en innføring i sentrale deler av Marx' tankeverden, som forfatteren legger vekt på å plassere i dens historiske sammenheng: betinget av det moderne industriproletariatets situasjon i det kapitalistiske samfunn. Den marxistiske teorien, som er bygd opp på grunnlag av det moderne borgerlige samfunns politiske økonomi, har som en avgjørende forutsetning en materialistisk historieteori. Det er utviklingen av denne historieteorien Harald Berntsen (1945-) gir et innsiktsfullt konsentrat av i denne boka. Han avgrenser den på en klar måte ikke bare fra tidligere idealistiske teorier, men også fra tidligere materialisme. Boka er en forkorta og noe omarbeida versjon av forfatterens magistergradsavhandling i historie. Har litteraturliste.

  • Forfatter: Harald Berntsen
  • Forlag: Gyldendal Norsk Forlag
  • ISBN: 82-05-08609-5
  • Format: Heftet
  • Utgivelsesår: 1976
  • Opplag: 1
  • Språk: Norsk bokmål
  • Sideantall: 139
  • Tilstand: Meget pen