Halvdan Koht, Halvard M. Lange: Arbeiderreising - Bind I-III

Buy this
 • kr 600,00

Trebindsverket Arbeiderreising er en omfattende historisk framstilling av arbeiderbevegelsens historie og poliotiske grunnlag i alle verdens land. Bind I har undertittelen Sosialdemokratie, og er skrevet av Halvdan Koht. Her beskrives filosofien bak arbeiderreisingen, de materielle kårene i arbeiderklassen, tidlige sosialistiske bevegelser i USA, England, Frankrike og Belgia, revolusjonen av 1848, Marx, Engels og Det kommunistiske manifest, Ferdinand Lasalle og det tyske sosialdemokrati, den første internasjonalen, syndikalismen og sosialismen i de skandinaviske landene. Bind II, med undertittelen Verdenskrig og revolusjon, er skrevet av Halvard M. Lange, og dekker blant annet krigen og revolusjonen i Russland, Tyskland og Østerrike 1914-1918, Frankrike, Belgia og Italia under første verdenskrig, Storbritannia, USA og de nøytrale landene under krigen, revolusjon og nederlag i Tyskland, Donau-rikets sammenbrudd, samt den 3. internasjonale og gjenreisningen av den 2. Bind III, med undertittelen Krise og reaksjon, er skrevet av Halvard M. Lange. Det dekker blant annet Sovjet-samveldet gjennom NEP til femårsplanene, sosialisme og fascisme i Italia, Tyskland fra Ebert til Hitler, Østerrike, Frankrike og Storbritannia etter første verdenskrig, situasjonen i de nordiske landene, samt arbeiderinternasjonalismens krise. Har register. Illustrert. Halvdan Koht (1873-1965) var en norsk historiker, litteraturhistoriker og utenriksminister i Johan Nygaardsvolds Arbeiderparti-regjering fra 1935 til 1940. Halvard Manthey Lange (1902-1970) var en norsk politiker for Norges Sosialdemokratiske Arbeiderparti og Arbeiderpartiet. Han var utenriksminister fra 1946 til 1965, med unntak av Regjeringen Lyngs korte avbrekk i 1963.

 • Arbeiderreising - Bind I - Sosialdemokratie
 • Forfatter: Halvdan Koht
 • Forlag: Tiden Norsk Forlag
 • ISBN: N/A
 • Format: Innbundet
 • Utgivelsesår: 1937
 • Opplag: 1
 • Språk: Nynorsk
 • Sideantall: 329
 • Tilstand: Minimal slitasje på rygg, ellers pent brukt

 • Arbeiderreising - Bind II - Verdenskrig og revolusjon
 • Forfatter: Halvard M. Lange
 • Forlag: Tiden Norsk Forlag
 • ISBN: N/A
 • Format: Innbundet
 • Utgivelsesår: 1936
 • Opplag: 1
 • Språk: Norsk bokmål
 • Sideantall: 243
 • Tilstand: Minimal slitasje på rygg, ellers pent brukt

 • Arbeiderreising - Bind III - Krise og reaksjon
 • Forfatter: Halvard M. Lange
 • Forlag: Tiden Norsk Forlag
 • ISBN: N/A
 • Format: Innbundet
 • Utgivelsesår: 1937
 • Opplag: 1
 • Språk: Norsk bokmål
 • Sideantall: 368
 • Tilstand: Pent brukt