Ernest Mandel: Seinkapitalismen - Forsøk på en marxistisk forklaring

Buy this
  • kr 129,00

Ernest Mandel (1923-1995) var en tysk-belgisk marxist og professor ved universitetet i Brussel. Han regnes som en av de ledende marxistiske teoretikere i Vest-Europa under forrige århundre. Seinkapitalismen er en undersøkelse ikke bare av de økonomiske prosesser, men også av statens og ideologiens rolle i dagens kapitalistiske samfunn. Mandel betrakter ikke seinkapitalismen som en avgrenset epoke, men som en fortsettelse av kapitalismens imperialistiske, monopolistiske stadium. Boka har kapitler om blant annet «de lange bølgene» i kapitalismens historie, om det spesifikke ved den tredje teknologiske revolusjon, om den stadig raskere teknologiske fornyelsen, om rustningsøkonomien, om kapitalens internasjonale konsentrasjon og sentralisering, om neokolonialisme, om den permanente inflasjonen, om seinkapitalismens industrisykluser, om staten og ideologien i seinkapitalismen, og om krisa innen de kapitalistiske produksjonsforholdene. Seinkapitalismen må sees som en videreføring og utdyping av Lenins analyser – og er et standardverk for alle økonomisk og politisk interesserte. Har litteraturliste.

  • Forfatter: Ernest Mandel, Jørgen Sandemose (oversetter), Truls Wyller (oversetter)
  • Forlag: Gyldendal Norsk Forlag
  • ISBN: 82-05-08432-7
  • Format: Heftet
  • Utgivelsesår: 1976
  • Opplag: 1
  • Språk: Norsk bokmål
  • Sideantall: 493
  • Tilstand: Litt plettet omslag, ellers pent brukt