Klaus Busch: Imperialismen og de multinasjonale konserner

Konkurransen mellom USA og Vest-Europa etter 1945

PrisNOK119,00 inkl. mva.
På lager

Produktinfo

Etterkrigstida har vært preget av oppbygginga av enorme multinasjonale konserner som er i stand til å operere på tvers av nasjonalstatenes grenser. Gjennom såvel offensive som defensive direkteinvesteringer har de vært i stand til å endre nasjonalstatenes rolle ved å svekke kontrollmulighetene deres. For arbeiderklassen har dette endret kampbetingelsene fordi de internasjonale konsernene er mindre sårbare overfor de tradisjonelle aksjonsformer, Samtidig svekker den nasjonalt betingede oppsplitting mellom arbeiderklassene og mangelen på effektive organisasjonsrammer mulighetene for å tilkjempe seg resultater i kampen mot den internasjonale kapitalen. Med utgangspunkt i den teoretiske debatt om imperialismebegrepet i den sosialistiske tradisjon, og gjennom omfattende empirisk dokumentasjon framstiller Klaus Busch de endringer som har funnet sted i det imperialistiske system etter 2. verdenskrig. Hovedvekten er her lagt på det økonomiske styrkeforholdet mellom USA og Vest-Europa. Klaus Busch (1945-) er professor emeritus i Europastudier ved Universitetet i Osnabrück.

Forfatter: Klaus Busch
Forlag: Pax / Modtryk
ISBN: 82-530-0792-2
Format: Heftet
Utgivelsesår: 1976
Opplag: 1
Språk: Dansk
Sideantall: 302
Tilstand: Meget pen

Søkeord: imperialisme, marxisme