John D. Stephens: The Transition from Capitalism to Socialism

PrisNOK109,00 inkl. mva.
På lager

Produktinfo

I mer enn et århundre har kapitalismens og sosialismens natur vært sentrum for opphetede debatter innen samfunnsvitenskapen. For sosialister har debatten tradisjonelt dreid seg om forholdet mellom de to samfunnsformene, og ikke minst hvorvidt overgangen til sosialismen vil kunne oppnås gjennom reform eller revolusjon. Forfatteren ettergår denne debatten gjennom skrifter av Marx, Lenin og Kautsky, og viser hvordan debatten har blitt mindre relevant på grunn av nye og betydningsfulle endringer i kapitalismen. Med denne bakgrunnen kaster han nytt lys over debatten om Eurokommunismen og argumenterer for at overgangen til sosialismen allerede er i gang og kan bringes til fyllest med samme taktikk som ga oss velferdssamfunnet og det parlamentariske demokratiet. Boka inneholder en dyptpløyende analyse av den svenske velferdsstaten, samt en statistisk sammenlikning med Frankrike, Storbritannia og USA. Har register og litteraturliste. Dr. John D. Stephens er en amerikansk sosiolog.

Forfatter: John D. Stephens
Forlag: The MacMillan Press Ltd
ISBN: 0-333-23407-3
Format: Heftet
Utgivelsesår: 1979
Opplag: 1
Språk: Engelsk
Sideantall: 231
Tilstand: Mindre bruksslitasje

Søkeord: marxisme, sosiologi, sosialisme, sosialistisk teori