Edgeir Benum: Maktsentra og opposisjon - Spaniasaken i Norge 1946 og 1947

PrisNOK109,00 inkl. mva.
På lager

Produktinfo

«Hvem skal føre utenrikspolitikk? Er det Stortinget som skal lede og bestemme den, de som er valgt til å vareta blant annet også denne sak? Eller er det de enkelte grupper?» Med disse ordene vendte statsminister Gerhardsen seg på Fagkongressen i 1946 mot fagbevegelsens opprørere i spaniasaken. Spaniasakens kjerne var om Norge skulle normalisere – elle bryte – forbindelsene med Franco-Spania. Spørsmålet hadde sterk appell til anti-fascistiske stemninger og demokratisk begeistring i de første etterkrigsårene. For mange var det utålelig at et fascistisk regime levde videre etter de alliertes seier. Det ble reist krav om brudd med Franco og norsk initiativ på det internasjonale plan. Etter nyheten om politiske utrenskninger i Spania vinteren 1946 gikk så grupper av norske fagorganiserte til blokade av skipsfarten til Spania. Aksjonene førte til konflikt med sterke maktsentra: Regjeringen, LO, de større politiske partiene og Rederforbundet. Striden ble skarp. Til tider truet den Regjeringens autoritet innenfor fagbevegelsen. Opposisjonen manglet støtte i etablerte maktsentra, men hadde betydelig oppslutning i folkeopinionen og fra mindre grupper i enkelte politiske partier. Forfatteren retter søkelyset spesielt mot den intime samarbeidet som utviklet seg mellom de maktgruppene som følte seg truet, på tvers av organisatoriske og tradisjonelle politiske skillelinjer. Samtidig analyserer han de metodene som ble brukt for å uskadeliggjøre opposisjonen. Har register. Forfatter Edgeir Benum (1939-) er en norsk historiker.

Forfatter: Edgeir Benum
Forlag: Universitetsforlaget
ISBN: N/A
Format: Heftet
Utgivelsesår: 1969
Opplag: 1
Språk: Norsk bokmål
Sideantall: 151
Tilstand: Bruksspor, noe skjev

Søkeord: spania, anti-fascisme, arbeiderbevegelsen, arbeiderhistorie